Sita za kombajne

Sita različitih promjera rupica, kukuruzna i žitna.

 Petersonova (podešavajuća)

Perforirana

Sita1 Sita2

Trebate se prijaviti kako bi mogli napisati komentar.